Komposition – Aria: Rofilis, 3 Partite diverse BuxWV 248